Bezpieczeństwo
Nasza firma zapewnia ścisłą prywatność i zasady poufności w stosunku do informacji uzyskanych przez firmę od użytkowników strony.

Postanowienia ogólne:
1. Ta strona jest własnością Global Credit Solutions, i jest administrowany przez Spółkę.
2. Wszystkie informacje na stronie są własnością firmy. Jakiekolwiek korzystanie z tych informacji musi odbywać się za zgodą Spółki.
3. Ta strona nie obsługuje adware i scumware.???

Gwarancje poufności:
1. Firma gwarantuje poufność informacji prywatnych, handlowych i biznesowych dla użytkowników serwisu.
2. Firma zabezpiecza dane osobowe otrzymane od użytkowników dla celów operacyjnych i wysokiej jakości świadczenia usług. Firma może skontaktować się z użytkownikiem aby wyjaśnić uzyskane informacje i lub omówić z użytkownikiem zakres usług wobec których wyraził on swoje zainteresowanie.
3. Global Credit Solutions gwarantuje, że dane kontaktowe użytkowników nie będą ani ujawniane ani przekazywane osobom trzecim.
4. Przepisy te nie mają zastosowania do bezosobowych informacji statystycznych, służących do analizy.

Korzystanie z informacji:
1. Informacje zabezpieczone na stronie, wyjątkowo są wykorzystane wewnątrz firmy Global Credit Solutions.
2. W każdym przypadku firma utrzymuje w tajemnicy dane osobowe i przekazuje je tylko do tych pracowników, którzy jej potrzebują, aby prowadzić działania w interesie klienta.
3. Global Credit Solutions nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie danych, jeśli przepisy prawa, decyzja lub postanowienie sądu lub innego właściwego organu wymagają ujawnienia takich informacji. W takich przypadkach Global Credit Solutions podejmie wszelkie działania, aby utrzymać w tajemnicy maksymalnie możliwą ilość informacji, aby zminimalizować straty klienta z takiego ujawnienia.
4. Global Credit Solutions nie gwarantuje jakości usług, precyzyjnej wyceny itp., jeśli użytkownik udzielił nierzetelnych lub nieprawdziwych informacji. 
 
Home »
Bezpieczeństwo »
Global Collection Service (Poland) Sp. z o.o.
02-954 Warszawa, Marconich 3, Polska
tel.: +48 (22) 6429364
NIP: 951-235-77-67, REGON: 146188000, KRS: 0000424898
e-mail: biuro@gcs-poland.com